:: جلد 20، شماره 5 - ( آذر - دی 1394 ) ::
جلد 20 شماره 5 صفحات 282-273 برگشت به فهرست نسخه ها
مشخصات روانسنجی پرسشنامه باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی
اسماعیل سلطانی، سید عبدالمجید بحرینیان*، عباس مسجدی آرانی، علی فرهودیان، لطیف گچکار
، majid.bahrainian@gmail.com
چکیده:   (6100 مشاهده)

چکیده

سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین مشخصات روانسنجی پرسشنامه افکار و احساسات اضطرابی در یک جمعیت دانشجویی بود.

مواد و روش‌ها: تعداد 324 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و با تکمیل پرسشنامه‌های باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، آمیختگی شناختی، پذیرش و عمل، پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، اضطراب در تعامل اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و پرسش‌نامه کیفیت زندگی، در این پژوهش شرکت کردند. تحلیل عامل به روش مؤلفه‌های اصلی، تحلیل ثبات درونی و روایی همگرا و واگرا برای ارزیابی روایی پرسش‌نامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی انجام شد. برای محاسبه‌ی اعتبار نیز از آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمایی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی نشان‌دهنده‌ی سه عامل بود که نگرانی بدنی، تنظیم هیجان و ارزیابی منفی نام گرفت. این سه عامل، 72/50 درصد از واریانس را تبیین می‌کند. شواهدی از همسانی درونی از طریق ارتباط بین پرسشنامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی و خرده مقیاس‌های آن به‌دست آمد. شواهدی از روایی همگرا و واگرای پرسشنامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی از طریق همبستگی مثبت آن با پرسشنامه‌ی آمیختگی شناختی، مقیاس اجتناب تجربی و اضطراب در تعامل اجتماعی همبستگی منفی معنادار آن با پرسشنامه‌ی پذیرش و عمل اضطراب اجتماعی، زندگی مبتنی بر ارزش و کیفیت زندگی به‌دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی پرسشنامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی به ترتیب برابر با  82/0 و 81/0 بود.

نتیجه‌گیری: نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، از مشخصات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است. این پرسشنامه، یک مقیاس اندازه‌گیری روا و پایا است که می‌تواند در مداخلات درمانی و پژوهشی استفاده شود.  

واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: روایی، اعتبار، پرسشنامه‌ی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
متن کامل [PDF 318 kb]   (2900 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1394/11/28 | پذیرش: 1394/11/28 | انتشار: 1394/11/28


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 20، شماره 5 - ( آذر - دی 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها