نشریه پژوهنده- هیات تحریریه
هیأت حریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) به صورت فایل دریافت کنید


 

دکتر مردآویژ آل بویه

 

بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر عباسقلی دانشور

 

بیمارستان شهید مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر سید غلامرضا فنایی

 

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر بیژن اعرابی

 

گروه جراحی اعصاب، دانشگاه مریلند، بالتیمور

 
 

دکتر نیر رسائیان

 

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکترسید نصیر قائمی

 

گروه روانپزشکی، مرکز پزشکی تافت، بوستون

 

دکتر حسین قریب

 
 

دکتر حبیب الله پیروی

 

گروه جراحی عروق، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر فرشاد روشن ضمیر

 

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

گروه اندوکرینولوژی، مایوکلینیک، آمریکا

 

دکتر سید مسعود کیمیاگر

 

گروه تغذیه انسانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر معصومه جرجانی

 

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر سید جلیل صدر

 

گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

 

گروه نورولوژی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر علی حائری

 

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر سید محمود طباطبائی فر

 

بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 

دکتر محمدرضا نظری پویا

 

گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 
 
دکتر لطیف گچکار
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهنده:
http://pajoohande.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب