نشریه پژوهنده- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 در سال 1381 گزارشی از 7 سال فعالیت نشریه پژوهنده را تقدیم پژوهشگران و متخصصین و صاحبنظران کردیم که نشانگر سعی و همت دست‌اندرکاران این نشریه بود و حال نیز با گذشت ده سال از انتشار این نشریه پزشکی علمی نگاهی مجدد به فعالیت و روند انتشار این نشریه از بدو انتشار تاکنون می‌اندازیم.

  اولین نشریه پژوهنده در سال 1375 و با هدف، دادن امکانات به محققین جهت ارایه یافته‌های خود به سایر پژوهشگران و انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشگاه‌ها، به چاپ رسید. در اولین شماره پیام مدیر مسؤول این نشریه با این بیت حافظ آغاز گردیده است.

 

  همتی بدرقه راه کن ای طایر قدس    که دراز است ره مقصد من نو سفرم

 

  با این جمله که « اینک نهال پژوهنده با تلاش و همدلی همکاران در خاک دانشگاه غرس شده و می‌تواند در فضای سرشار از تفاهم و همیاری ببالد، قد بکشد، و قامت راست کند». از دانش پژوهان خواستند که با تأمل و تعمق به صفحات فصلنامه بنگرند و کاستی های آن را خاطر نشان نمایند.

  امروز نهال پژوهنده بارور گشته و یکی از نشریات معتبر علمی و تحقیقی جامعه پزشکی کشور شده است که مورد نظر صاحبنظران و محققین و اساتید می‌باشد پس از ده سال تلاش با توجه به استقبال اساتید و محققین مسؤولین این نشریه را به آن داشت که نسبت به اخذ مجوز و تبدیل فصلنامه به دوماهنامه اقدام نمایند و از سال 1383 فصلنامه به دوماهنامه تبدیل گشت و این نشانگر آن است که مسؤولین این نشریه با تلاش خود به هدف انتشار نشریه دست یافته‌اند. اقدام برای ورود به ایندکس منطقه‌ای و بین المللی و استفاده از استاد افتخاری و نیز استفاده از چهره‌های برجسته ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت عضویت در شورای تحریریه از جمله تلاش‌های مسؤولین نشریه است.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهنده:
http://pajoohande.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.39.10.fa
برگشت به اصل مطلب