:: جلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) ::
جلد 21 شماره 5 صفحات 298-304 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تصویرسازی بینایی و حسی- حرکتی در بیماران اسکلروزیس چندگانه
مهرزاد خارستانی *، مجتبی اسمعیلی آبدر
کارشناس ارشد رفتار حرکتی ، kharestani@yahoo.com
چکیده:   (633 مشاهده)
سابقه و هدف: تصویرسازی ذهنی، شبیهسازی یا بازآفرینی یک تجربه ادراکی در میان تعدیلکننده­های حسی است. هدف این پژوهش، تبیین شاخص­های روان­سنجی پرسش­نامهی تصویرسازی بینایی و حسی- حرکتی در بین بیماران مالتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه که از نوع بررسی اعتبار و پایایی است، 110 نفر از بیماران مالتیپل اسکلروزیس شهر اهواز، به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار این تحقیق پرسش­نامهی "تصویرسازی بینایی و حسی- حرکتی" بود. جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری، همسانی درونی از آلفای کرونباخ و پایایی زمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش مناسبی را به همراه داشت، همچنین پرسش­نامه و عامل­های آن از همسانی درونی و پایایی زمانی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بود، به گونه­ای که ثبات درونی خرده مقیاس بینایی 86/0 و خرده مقیاس حسی- حرکتی 91/0 و پایایی زمانی (82/0) به­دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر مشخص می­کند که پرسش­نامهی تصویرسازی بینایی و حسی- حرکتی برای ارزیابی تصویرسازی بینایی و حسی- حرکتی در بین جامعه بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس اعتبار و پایایی مناسبی دارد.  
 
واژه‌های کلیدی: روانسنجی، پرسشنامه، تصویرسازی بینایی، تصویرسازی حسی حرکتی، اسکلروزیس چندگانه
متن کامل [PDF 585 kb]   (188 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۴


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها