:: جلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) ::
جلد 21 شماره 5 صفحات 272-281 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سلامت عمومی و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت عمرانی در سال 1394
,وحید غریبی* ، جواد ملکوتی، محمدحسین ابراهیمی، شهرام ارسنگ جنگ، مهسا خدادادی تیرکلایی، عادله واحدی، منیره زینلی پور بنادکوکی
گروه مهندسی بهداشت حرفهای، مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، gharibivahid@gmail.com
چکیده:   (1591 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه موضوعاتی همچون سلامت روانی کارکنان و استرس شغلی را از جمله عوامل مهم و مؤثر در بروز حوادث شغلی میدانند. صنایع عمرانی در بین صنایع و مشاغل مختلف جزو خطرناکترین صنایع در دنیا به شمار می آیند. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت عمومی و استرس شغلی در بین کارگران یک پروژه عمرانی  در سال 1394 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعهی توصیفی مقطعی از بین 330 کارگر، 118 نفر به طریق تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیستی برای ثبت مشخصات دموگرافیک و پرسشنامههای سلامت عمومی (GHQ28) و استرس شغلی (HSE) بود که همگی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. نمرهگذاری سؤالات به روش لیکرت صورت پذیرفت. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری کای دو، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و همچنین نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته‌ها: 91% از کارگران حداقل در یکی از زیرمقیاسهای پنجگانهی استرس شغلی در وضعیت نامطلوب بودند. 1/33% از کارگران از نظر وضعیت سلامت عمومی در وضعیت غیرطبیعی قرار داشتند. بین متغیرهای سلامت عمومی و استرس شغلی ارتباط معنادار مشاهده گردید (001/0p<).
نتیجه‌گیری: شیوع استرس شغلی در بین کارکنان پروژههای عمرانی، زیاد میباشد از طرفی طبق نتایج، استرس شغلی اثر منفی بر روی سلامت عمومی کارگران میگذارد لذا برای دستیابی بهتر به سلامت عمومی کارکنان، باید به موضوع استرس شغلی توجه ویژهای داشت که از جمله راهکارهای کنترلی، جذب و بکارگیری کارشناسان بهداشت حرفهای و افزایش نظارتهای مراکز بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی بر پروژههای عمرانی پیشنهاد میگردد.  
واژه‌های کلیدی: سلامت عمومی، استرس شغلی، صنعت عمرانی
متن کامل [PDF 808 kb]   (650 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۴


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 5 - ( آذر- دی 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها