:: جلد 21، شماره 4 - ( مهر- آبان 1395 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 219-223 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از نظر کارورزان در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
میثم شریفی *، شبنم بزمی
دانشجوی پزشکی ، Meysam.sharifi@yahoo.com
چکیده:   (1799 مشاهده)

سابقه و هدف: رعایت حقوق بیماران موجب بهبود ارتباط بین بیماران و کارکنان مراکز درمانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت می‌گردد. این مطالعه جهت بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از نظر کارورزان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 137 نفر از کارورزان رشته پزشکی از بیمارستان‌های امام حسین (ع)، مدرس، طالقانی، لقمان، مفید، شهدای تجریش، لبافی نژاد و مهدیه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه 12 سؤالی پژوهشگر ساخته بود که روایی آن توسط اساتید رشته و پایایی آن با ضریب کرونباخ آلفای 81 درصد تأیید شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس و آزمون Tukey توسط نرم افزار SPSS (نسخه 21) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بین تمام بیمارستان‌ها در 6/41% موارد مطلوب، در 5/55% موارد متوسط و در 9/2% موارد نامطلوب بود. بیشترین میزان رعایت منشور حقوق بیمار مربوط به "امکان ترخیص بیمار با رضایت شخصی" (5/92%) و کمترین میزان مربوط به "مشارکت بیمار در انتخاب روش درمانی" (2/46%) بود. بین بیمارستان‌های مختلف از نظر رعایت منشور حقوق بیمار تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (013/0P=).

نتیجه‌گیری: میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیشتر بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد متوسط تا مطلوب است. با این وجود، میزان رعایت این حقوق در بعضی بیمارستان‌ها در حد مطلوب نیست. لذا توصیه می‌شود برنامه‌های آموزشی جهت آشنایی کارکنان و بیماران با منشور حقوق بیمار اجرا شود.  

واژه‌های کلیدی: حقوق بیمار، رضایت بیمار، رازداری، رضایت آگاهانه
متن کامل [PDF 213 kb]   (407 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۸


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 4 - ( مهر- آبان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها