:: جلد 21، شماره 4 - ( مهر- آبان 1395 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 186-191 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه خودکارآمدی و کمال‌گرایی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
جهانگیر کرمی، پیمان حاتمیان *
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ، hatamian152@gmail.com
چکیده:   (1799 مشاهده)

سابقه و هدف: توجه به متغیرهای مرتبط با استرس تحصیلی در دانشجویان می‌تواند در شناخت بیشتر ماهیت این متغیر راهگشا باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی و کمال‌گرایی با فرسودگی تحصیلی انجام شد.

مواد و روش‌ها: روش پ‍ژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماریِ پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به تعداد 360 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. سپس داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها شامل: پرسشنامه‌های باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10)، مقیاس کمال‌گرایی اهواز (APS) و پرسشنامه‌ی فرسودگی تحصیلی برسو بود.

یافتهها: بعد از این‌که داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند، نتایج حاصل نشان داد که خودکارآمدی، رابطه‌ی منفی و معناداری با فرسودگی تحصیلی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که کمال‌گرایی مثبت به طور منفی و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی به طور مثبت و معنی‌دار با فرسودگی تحصیلی در ارتباط است.

نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی و کمال‌گرایی، توان پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان را دارند.  

واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی، کمال‌گرایی و فرسودگی تحصیلی
متن کامل [PDF 226 kb]   (960 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۸


XML   English Abstract   Printجلد 21، شماره 4 - ( مهر- آبان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها