:: جلد 20، شماره 4 - ( مهر- آبان 1394 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 192-197 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر غلظت‌های لیزات پلاکت انسانی بر فعالیت متابولیک نوتروفیل‌ها
فرشته نجفی، طاهره ناجی*، فاطمه یاری، فاطمه گلزاده
چکیده:   (4177 مشاهده)

چکیده

سابقه و هدف: عملکرد پلاکت‌ها و ساختار بیوشیمیایی آنها در طول زمان نگهداری تغییر می‌کند که به آن، آسیب ناشی از ذخیره (platelet storage lesion) اطلاق می‌شود. مواد مترشحه از پلاکت‌ها روی فعالیت انواع سلول‌های خونی تأثیر دارند. این مطالعه به‌منظور تعیین تأثیر 3 غلظت 5 ،10 و50 میکروگرم لیزات پلاکتی (در حجم واکنش 200 میکرولیتر) بر فعالیت متابولیک سلول‌های نوتروفیل جهت شناخت بهتر مکانیسم‌های تأثیرگذاری پلاکت بر سلول‌های نوتروفیل در خون، انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. کنسانتره پلاکتی از پایگاه انتقال خون تهران تهیه و به دنبال 3 بار فریز- دفریز پلاکت‌ها، لیزات پلاکتی ایجاد شد. غلظت پروتئینی لیزات با روش برادفورد تعیین شد. نوتروفیل از خون محیطی با روش دکستران- فایکول جدا و پس از مواجهه با غلظت‌های مختلف لیزات پلاکتی، به مدت یک ساعت در شرایط کشت سلولی قرار داده شدند. پس ‌از آن، نوتروفیل‌ها شسته شده و برای بررسی فعالیت متابولیک آنها، آزمونMTT انجام شد. نتایج به ‌دست ‌آمده، با T-Test آنالیز شد.

یافته‌ها: غلظت 5 میکروگرم لیزات پلاکتی در روزهای مختلف پیگیری (نگهداری پلاکت)، بیش از غلظت‌های دیگر می‌تواند سبب فعالیت متابولیک نوتروفیل‌ها شده و این فعالیت، به غلظت لیزات پلاکتی بستگی دارد و اختلاف معنی‌داری بین مورد و شاهد در مقادیر µg 5 و µg 50 از لیزات در حجم واکنشی مشاهده شد (04/0P£).

نتیجه‌گیری: فاکتورهای محلول مشتق شده از پلاکت در لیزات پلاکتی می‌توانند بر فعالیت نوتروفیل‌ها تأثیر بگذارند. به نظر می‌رسد که غلظت‌های مختلف لیزات پلاکتی اثرات متفاوتی روی فعالیت متابولیک نوتروفیل دارد. این یافته، همسو با مطالعاتی است که در آنها لیزات پلاکتی به‌ عنوان عامل رشد در محیط‌های کشت سلول‌های مختلف استفاده می‌شود و بررسی تأثیر این غلظت (5 میکروگرم) را روی سایر سلول‌های ایمنی، توصیه می‌نماییم.  

واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: لیزات پلاکت، آزمون MTT، نوتروفیل
متن کامل [DOCX 90 kb]   (1047 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲


XML   English Abstract   Printجلد 20، شماره 4 - ( مهر- آبان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها