:: جلد 18، شماره 2 - ( خرداد و تیر 92 1392 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 88-96 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی
اسماعیل سلطانی*، دکتر حسین شاره، دکتر سید عبدالمجید بحرینیان، اعظم فرمانی
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، Ssoltani65@gmail.com
چکیده:   (12578 مشاهده)
سابقه و هدف: انعطاف‌پذیری شناختی از جمله مهمترین متغیرهایی است که با مشکلات سلامت روانی همبستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین همبستگی بین انعطاف‌پذیری شناختی با افسردگی، تاب‌آوری و سبکهای مقابله‌ای و به علاوه بررسی نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی بود. مواد و روشها: تعداد 277 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه‌های انعطاف‌پذیری شناختی (CFI)، مقیاس افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه سبکهای مقابله‌ای (CSQ) در این پژوهش شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS و از روشهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین انعطاف‌پذیری شناختی و خرده‌مقیاسهای آن با افسردگی همبستگی منفی معنی‌دار و با تاب‌آوری همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد (001/0P<). بین انعطاف‌پذیری شناختی با حل مسأله و ارزیابی شناختی همبستگی مثبت و بین انعطاف‌پذیری شناختی با مهار جسمانی و مهار هیجانی همبستگی منفی معنی‌داری وجود داشت (001/0P<). تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی قادر به پیش‌بینی افسردگی، تاب‌آوری و سبکهای مقابله‌ای هستند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تاب‌آوری، مهار جسمانی و انعطاف‌پذیری شناختی اثر مستقیم و مهار جسمانی و تاب‌آوری اثر غیر مستقیم بر افسردگی دارند. نتیجه‌گیری: انعطاف‌پذیری شناختی با افسردگی، تاب‌آوری و سبکهای مقابله‌ای همبستگی دارد. انعطاف‌پذیری شناختی نقش واسطه‌ای در همبستگی بین سبکهای مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی دارد. پیشنهاد می‌شود جهت افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و کاهش افسردگی دانشجویان مداخله‌های روان‌شناختی به ویژه با استفاده از درمان شناختی رفتاری انجام گردد.
واژه‌های کلیدی: انعطاف‌پذیری شناختی، افسردگی، تاب‌آوری روانشناختی، سبکهای مقابله‌ای روانشناختی
متن کامل [PDF 633 kb]   (6167 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1392/7/9 | پذیرش: 1392/7/27 | انتشار: 1392/7/27


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 2 - ( خرداد و تیر 92 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها