[صفحه اصلی ]      
نشريه پژوهنده awt-yekta Pajoohandeh Journal
:: جلد 14, شماره 5 - ( آذر و دي 1388 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 14 شماره 5 صفحات 255-261
XML بررسی همبستگی بين هوش هيجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پيش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی 87-1386 Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر محبوبه صفوی، سيده‌مريم موسوی‌لطفی* ، دکتر رضا لطفی
، mmousavi.msc@gmail.com
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشکی
چکيده مقاله:
سابقه و هدف: اين مطالعه با توجه به اهميت هوش هيجانی در تعديل استرس، سلامت روان و رفتارهای سازگارانه، به منظور تعيين همبستگی بيــن هوش هيجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پيش‌دانشگاهی شهر تهران در ســال تحصيلی 87-1386 انجام گرديد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفی- همبستگی، 300 دانش‌آموز دختر پيش‌دانشگاهی شهر تهران، به روش نمونه‌گيری تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه هوشبهر هيجانی بار- اُن (EQ-I) و پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبيرستانی (AISS) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری کای دو و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: همبستگی بين هوش هيجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی مستقيم و معنادار بود. همچنين اکثريت دانش‌آموزان دارای سازگاری عاطفی در سطح خوب (56%) و سازگاری اجتماعی در سطح متوسط (7/39%) بودند. نتيجه‌گيری: با توجه به همبستگی معنادار بين هوش هيجانی و متغير‌های فوق‌الذکر نياز به آموزش مؤلفه‌های هوش هيجانی برای ارتقای توانايی مقابله با مشکلات و سازگاری مؤثر در دانش‌آموزان احساس می‌شود.
واژه‌های کلیدیهوش هيجانی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، دانش‌آموزان دختر پيش‌دانشگاهی،
متن كامل [PDF 232 kb]
* نشانی نویسنده مسئول: قم، بلوار ساحلی، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پرستاری و مامايی
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Safavi M , Mousavi Lotfi SM , Lotfi R . Correlation between Emotional Intelligence and Socio-emotional Adjustment in Pre-university Girl Students in Tehran in 2008.. Pajoohandeh Journal. 2010; 14 (5) :255-261
URL http://pajoohande.sbmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-599&slc_lang=fa&sid=1
دکتر محبوبه صفوی ، سيده‌مريم موسوی‌لطفی ، دکتر رضا لطفی . بررسی همبستگی بين هوش هيجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پيش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی 87-1386. نشريه پژوهنده. 1388; 14 (5) :255-261
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات جلد 14, شماره 5 - ( آذر و دي 1388 )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.051 seconds with 658 queries by AWT YEKTAWEB 2590